Splošni pogoji

1. člen - Uvodne določbe


S splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) so opredeljeni pogoji prodaje in nakupa storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb ter obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb, kot kupcev, pri naročanju storitev in sklepanju pogodb za storitve. Na podlagi splošnih pogojev se stranki dogovorita o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer družba NA LETALIŠČE, prevoz potnikov d.o.o., Trebinjska ulica 2, 1000 Ljubljana, posreduje in organizira prevoze oseb (v nadaljevanju: naLetališče.si), naročnik pa naroča in kupuje storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb.


2. člen - Opredelitev pojmov

Spletni portal naLetališče.si in zaščitena blagovna znamka naLetališče.si sta v lasti in upravljanju družbe NA LETALIŠČE, prevoz potnikov d.o.o. naLetališče.si izvaja lastne prevoze, prevoze drugih prevoznikov, organizirane izlete drugih turističnih agencij kot informator, naročnik pa kot uporabnik prevoza oziroma kupec storitve. naLetališče.si je pridobil licenco št. O1012505 za opravljanje prevozov v Sloveniji pri GZS dne 18.04.2014. naLetališče.si v določenih primerih nastopa kot posrednik drugih organizatorjev prevoza. Naročnik je vsaka pogodbena stranka oz. naročnik storitve. Naročnik je hkrati tudi plačnik storitve. Naročnik prevoza koristi storitve skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih. Posrednik je podjetje, ki je istočasno tudi naročnik, ki pa ni končni uporabnik storitve, ampak naroča storitev v imenu in za nekoga drugega. Posrednik je lahko turistična agencija, hotel, turistično-informacijski center ali druga pravna oseba. Drugi prevoznik je izvajalec prevoza, ki ga naLetališče.si posreduje. Vsi drugi prevozniki, ki jih naLetališče.si posreduje, so pogodbeno zavezani spoštovati splošne pogoje naLetališče.si. Prevozna pogodba je pogodba, kjer se prevoznik zavezuje, da bo naročnika ali njegovega potnika prepeljal do določenega kraja, naročnik pa, da bo prevozniku plačal ustrezno prevoznino. Prevozna pogodba je sklenjena, ko potnik potrdi splošne pogoje na spletni strani oz. portalu naLetališče.si in opravi nakup - plača naročeno storitev. Ura najkasnejšega prihoda je zadnja ura, ob kateri je naLetališče.si dolžan naročnika najkasneje pripeljati in izkrcati na destinaciji. Ura najzgodnejšega odhoda je ura, ko je naročnik pripravljen na letališču za odhod.


3. člen - Prevozi in cena

Iskanje ponujenih vrst prevozov in cene, rezervacija, plačilo in potrditev poteka preko spletnega portala naLetališče.si. V procesu rezervacije prevoza mora naročnik vpisati ali gre za enosmerni ali povraten prevoz, število oseb, datum prevoza in uro najkasnejšega prihoda ali uro najzgodnejšega odhoda, kar vse vpliva na ceno prevoza. Cena Zbirnega prevoza je fiksna, cene Zasebnih prevozov se določi glede na povpraševanje po določenem prevozu. V primeru prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder naročnik nadaljuje prevoz z letalskim ali drugačnim prevoznikom, je izjemno pomemben izračun ure najkasnejšega prihoda oz. ure najzgodnejšega odhoda v primeru povratka. Ta izračun mora naročnik opraviti sam v skladu z navodili in zahtevami drugega prevoznika, kdaj je zadnji čas za prihod na odhodno lokacijo, oziroma ob kateri uri se pričakuje prihod iz letališke stavbe (avtobusne, železniške postaje...) in možnost nadaljevanja potovanja z naLetališče.si.


4. člen – Vrste prevozov

naLetališče.si vam nudi naslednje tipe prevozov, odvisno od vaših zahtev in želja:

Zasebni prevoz pomeni, da gre za prevoz prilagojen naročilu in uram, ki jih želi naročnik in ki poteka od naslova vstopnega mesta do naslova na končni destinaciji po željah naročnika (se na željo zaustavite na določenem kraju, medtem ko vas voznik počaka in nato nadaljujete želeno pot). Prevozu ne dodajamo drugih potnikov. Prevoz načrtujemo tako, da upoštevamo navedene podatke ura najkasnejšega prihoda ali ura najzgodnejšega odhoda. V tem primeru naLetališče.si ne odgovarja za morebitne zamude na destinacijo. Prevoz se opravi z vozilom izbranim glede na število potnikov. V primeru odpovedi s strani naročnika do 48 ur pred odhodom, se vplačan denar vrne naročniku. Dodatna ugodnost rezervacije Zasebnega prevoza je: vkrcanje in izkrcanje po želji na večih lokacijah,

Zbirni prevoz je najugodnejši tip prevoza, ki ga nudimo naročnikom. Pri zbirnih prevozih združujemo posamezna naročila večih naročnikov z enakimi relacijami in podobnimi urami. Zaradi združevanja naročil lahko pride do čakanja ter postankov na posameznih lokacijah (letališčih, železniških in avtobusnih postajah, hotelih, prenočiščih,…). Ura odhoda/prihoda se prilagaja potrebam naročnikov, ki so rezervirali prevoz. naLetališče.si se vedno trudi združevati naročila tako, da prihaja do čimmanjših odstopanj od želenih časov in s tem čimkrajših čakalnih časov. Pri zbirnem prevozu, so možne lokacije vkrcanja in izkrcanja točno določene. Za želeni vstop na drugih lokacijah prosimo, da to navedete v opombah. V primeru odpovedi zbirnega prevoza s strani naročnika se vplačani denar ne vrača.

naLetališče.si vam poleg nizkocenovnih prevozov nudimo tudi STANDARD IN BUSINESS PREVOZE (prevoz z avtomobilom ali kombi prevoz) ter NAJEM Z VOZNIKOM, za turistične agencije, hotele, podjetja...


5. člen - Rezervacija, plačilo in potrditev

Na portalu naLetališče.si izpolnite obrazec Rezervacija/Povpraševanje, z vsemi potrebnimi podatki in podrobnostmi, ki jih zahteva sistem. Če ste posrednik morate vpisati mobilno telefonsko številko potnika v opombe. V primeru, da imate dodatne želje oz. vprašanja tudi to napišite v opombe. Ko so vsi podatki točno vpisani potrdite še splošne pogoje. naLetališče.si ni dolžan nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s splošnimi pogoji poslovanja naLetališče.si.

Po oddanem povpraševanju, vam bomo v najkrajšem možnem času odgovorili z vsemi potrebnimi informacijami glede možnosti prevozov, ki vam jih lahko ponudimo, na podlagi katerih boste, v primeru da vam ponudba odgovarja, lahko potrdili rezervacijo.

Za dokončno potrditev rezervacije vplačate dogovorjeni znesek, po predračunu, ki vam bo posredovan.


6. člen - Sklenitev pogodbe

S plačilom je pogodba med naLetališče.si in naročnikom sklenjena ter prevoz potrjen. naLetališče.si se s tem zavezuje, da bo prevoz izpeljan s strani naLetališče.si ali drugega prevoznika pod enakimi pogoji. naLetališče.si si pridružuje pravico ponudbe denarnega nadomestila namesto izvedbe prevoza in povrnitev stroškov oz. naročniku uredi drug prevoz in doplača morebitno razliko v ceni prevoza. V primeru, da naročnik to ponudbo sprejme, naLetališče.si ni več zavezan k izvedbi prevoza. naLetališče.si ne opravlja prevozov oseb mlajših od 15 let brez spremstva ali pooblastila skrbnika in živali (brez spremstva in predhodne odobritve).


7. člen - Odpoved, sprememba ali zamuda s strani naročnika

Odpoved s povračilom vplačanega denarja je mogoča le v primeru Zasebnega prevoza, če naročnik obvesti naLetališče.si o odpovedi vsaj 48 ur pred dogovorjenim pričetkom vožnje. V primeru odpovedi Zbirnega prevoza ni povrnitve vplačanega denarja, saj je prevoz kljub temu izveden zaradi drugih potnikov, ki so rezervirali prevoz. naLetališče.si ne sodeluje z letalskimi in drugačnimi prevozniki, zato je pogodba o prevozu med naročnikom in naLetališče.si neodvisna od letalskih in drugačnih prevoznikov, s katerimi ima naročnik tudi sklenjene pogodbe. V primeru daljših zamud letalskih in drugačnih prevoznikov naLetališče.si ni dolžan čakati na naročnika in je, v takem primeru pogodba med naLetališče.si in naročnikom odpovedana, pri čemer daljša zamuda pomeni dlje kot 45 minut od dogovorjene ure odhoda v primeru zbirnega prevoza in dlje kot 120 minut od dogovorjene ure odhoda v primeru zasebnega prevoza. Pri zasebnem prevozu, po preteku 120 minutne zamude, potnike počakamo še največ 3 ure, pri čemer se vsaka začeta čakalna ura doplača, po ceni 20€/uro z vštetim DDV. Enako velja v primeru drugih nepričakovanih sprememb, kot so: sprememba prihoda letala na drugo letališče, kot je bilo rezervirano, zamuda letala zaradi napačno vpisanie ure najkasnejšega prihoda ali ure najzgodnejšega odhoda.

Vkolikor gre za zamujanje s strani potnika, ki ni povezano z zamudo letala/vlaka (oz. potnik ni sporočil točnih podatkov o letu – številka leta in ura pristanka), se potnika v primeru zbirnega prevoza čaka največ 15 minut, v primeru zasebnega prevoza pa največ 45 minut. Pri zasebnem prevozu, po preteku 45 minutne zamude, potnike počakamo še največ 3 ure, pri čemer se vsaka začeta čakalna ura doplača, po ceni 20€/uro z vštetim DDV. Spremembe že vplačanih rezervacij za Zbirne prevoze niso mogoče. V primeru odpovedi ni denarnega povračila, mogoče pa je pridobiti ugodnost v obliki popusta za novo rezervacijo, ki mora biti opravljena v roku 5 dni od odpovedi in velja za prevoz na enaki relaciji. Višina popusta znaša: 50% za odpoved sporočeno več kot 14 dni pred rezerviranim prevozom; 30% za odpoved 3-14 dni pred rezerviranim prevozom. Za odpoved manj kot 3 dni pred prevozom potnik ni upravičen do ugodnosti v obliki popusta. 8. člen - Obveščanje potnikov in informacije o prevozih

naLetališče.si obvešča javnost o akcijskih cenah, novih relacijah, in drugih novostih preko občasnih e-poštnih sporočil, socialnih omrežij in spletnega portala naLetališče.si.

Dan pred potrjenim Zbirnim prevozom naLetališče.si pošlje na mobilno telefonsko številko naročnika/potnika SMS s točno uro in lokacijo vkrcanja. V primeru Zasebnega prevoza je točna ura odhoda določena že takoj ob potrditvi prevoza.


9. člen - Potek vožnje

Začetek vožnje je definiran s trenutkom, ko naročnik/potnik zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije. Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek. Na poteh krajših od 250 Km je predviden postanek 10 min, na daljših poteh pa 30 min. Za postanke se voznik vsakokratno dogovori s naročniki/potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo naročnikov/potnikov voznik ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo. Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi naročniki/potniki. V primeru Zbirenga prevoza je mogoče, da se vozilo na poti ustavlja na drugih vstopnih ali izstopnih postajah ter posledično ne pelje po najbolj optimalni poti, kar pomeni daljše trajanje vožnje.


10. člen - Izredne prekinitve vožnje, zamude in odpoved s strani naLetališče.si

Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere naročnik/potnik ne odgovarja, ima naročnik/potnik pravico:

  • zahtevati, da ga naLetališče.si z drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
  • zahtevati da ga naLetališče.si skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu vrne prevoznino,
  • odstopiti od pogodbe in zahtevati od naLetališče.si vrnitev prevoznine.

naLetališče.si se zavezuje, da v primeru, če je naročnik/potnik pravilno vpisal uro najkasnejšega prihoda, vendar pa zamudil nadaljnji prevoz zaradi prepoznega prihoda prevoza, ki ga organizira naLetališče.si in za zamudo niso krive nepredvidljive okoliščine, na katere naLetališče.si nima vpliva (okvara vozila in višja sila), niti ni kriva zahteva naročnika/potnika za večkratno ustavljanje, povrne naročniku/potniku stroške opravljenega in nadaljnjega prevoza, oziroma na lastne stroške zagotovi nadomesten nadaljnji prevoz. naLetališče.si si pridržuje pravico do manjših odsotpanj od najavljenih ur odhodov (do maksimalno 2 uri), ki so lahko posledica čakanja drugih potnikov, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov. Naročnik/potnik mora odškodninsko zahtevo, opredeljeno v tem členu najpozneje v 8-ih dneh od dneva, ko je bil ali bi moral biti prevoz končan, s poštno pošiljko poslati na naslov naLetališče.si.


11. člen - Okvara vozila in višja sila

V primeru okvare vozila se naLetališče.si obvezuje preskrbeti nadomestni prevoz. Če nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 3 ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, naročniku/potniku naLetališče.si povrne stroške prevoza/storitve v celoti. naročnik/potnik v primeru okvare vozila do povrnitve drugih stroškov kot navedenih ali odškodnine ni upravičen. V primeru prekinitve prevoza zaradi višje sile (zastoji na cesti, slabe vremenske razmere, ipd.), in takojšnje nadaljevanje vožnje ni možno, naLetališče.si ne odgovarja za nastalo škodo, niti ne povrne vplačanega denarja za prevoz.


12. člen - Varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem potnikov v vozilu

Vsa vozila, ki jih za prevoze uporablja naLetališče.si, imajo licenco za prevoz potnikov in so ustrezno zavarovana ter pregledana, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Nezgodno zavarovanje naročnikov/potnikov je vključeno v ceno prevoza. Dodatne dolžnosti vozniku nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov, ki bi lahko njim samim ali drugim potnikom lahko povzročilo telesne poškodbe, mora voznik takoj prekiniti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje poskrbeti za varnost ostalih potnikov in vozila. Potnik v vozilu med vožnjo ne sme odpirati vrat, metati predmetov v vozilu ali iz vozila, ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opremo oziroma onesnaževati ali kakorkoli poškodovati vozilo ali lastnino ostalih potnikov. Za škodo povzročeno zaradi kršitve te prepovedi je potnik odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom. V vozilo ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda ostalim potnikom, njihovi lastnini in stvarem ter škoda na vozilu.


13. člen - Izključitev potnika iz prevoza

Prevoznik/voznik ni dolžan za prevoz sprejeti osebo, za katero se zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku/vozniku onemogočila oziroma ovirala izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. Prevoznik/voznik sme, ne da bi mu moral vrniti prevoznino, iz prevoza izključiti potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje ostale potnike ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru. Prevoznik/voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo osebi oziroma mora iz vozila odstraniti osebo, ki je nasilna, nadležna ali žaljiva do drugih potnikov, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo in potnike, oz. če želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi.


14. člen – Prtljaga

Naročnik/potnik je upravičen do 3 kosov prtljage v skupni teži do 35 kg in sicer 1 kos maksimalne dovoljene dimenzije 60x35x85 cm, 1 kos maksimalne dovoljene dimenzije 55x35x75 cm in 1 kos maksimalne dovoljene dimenzije 40x20x55 cm. Če teža ali dimenzije prtljage presegajo navedene vrednosti in voznik nima dovolj prostora v vozilu, sme voznik zavrniti prevoz takšne prtljage brez povračila kakršnihkoli stroškov. Ob predhodni najavi/rezervaciji ter doplačilu je možen tudi prevoz dodatne prtljage oziroma prtljage posebnih dimenzij, kot na primer športna oprema (kolo, smuči, jadralna deska…), glasbeni inštrumenti, ipd. Posamezen kos prtljage lahko tehtata največ 30kg. Vsa prtljaga mora biti ustrezno zapakirana, da se ne umaže ali poškoduje prtljage drugih potnikov oziroma vozila. V primeru, da ob rezervaciji dodatna prtljaga ni navedena in doplačana ali je neprimerno in neustrezno zapakirana, sme voznik prevoz takšne prtljage zavrniti, če v vozilu ni prostora primernega za varen prevoz potnikov in prtljage. V vozilo ni nikakor dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so: radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, infekcijske snovi: virusi in bakterije, droge. Voznik in naLetališče.si ne odgovarjata za osebne stvari izgubljene ali pozabljene v vozilu. Vkolikor menite, da ste v vozilu kaj izgubili ali pozabili lahko na našem portalu naLetališče.si najdete obrazec Lost&found za oddajo sporočila o izgubljenih stvareh in z veseljem vam bomo pomagali vkolikor smo izgubljeni predmet našli v vozilu.


15. člen - Poslovna tajnost

naLetališče.si vse podatke in informacije v zvezi s sklenjenimi pogodbami ali v zvezi z izvrševanjem le-teh obravnava kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam.


16. člen - Varovanje osebnih podatkov

Naročnik/potnik pooblašča naLetališče.si ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki naLetališče.si. naLetališče.si se zavezuje, da bo vse osebne podatke naročnikov/potnikov varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.


17. člen - Pritožbe NAROČNIKOV/potnikov

Naročnik/potnik se lahko pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev. Pritožbo poda naročnik/potnik pisno na naslov sedeža družbe NA LETALIŠČE d.o.o., najkasneje v 8 dneh od opravljenega prevoza. naLetališče.si se na pritožbo potnika odzove v 8-ih dneh po njenem prejemu.


18. člen - Končne določbe

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati vsa morebitna nesoglasja. V primeru, da to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Pristojna je le različica dokumenta v slovenskem jeziku.


Ti splošni pogoji stopijo v veljavo dne 19.08.2014.

Ljubljana, 18.08.2014

Direktor NA LETALIŠČE d.o.o.
Marino Budinoski